Conform codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica:

Protejarea confidențialității Art. VI.2. Psihologii vor proteja confidențialitatea tuturor informațiilor adunate în timpul activităților profesionale și se vor abține de la dezvăluirea informațiilor pe care le dețin despre colegi, clienții colegilor, studenți și membrii organizațiilor, excepție făcând situațiile: pentru protecția sănătății publice, pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea săvârșirii unei fapte penale sau pentru împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte ori pentru înlăturarea urmărilor prejudiciabile ale unei asemenea fapte. Divulgarea, de către psihologi, a unor date care le-au fost încredințate sau de care au luat cunostință în virtutea profesiei, dacă aceasta este de natură a încălca clauza de confidențialitate, este interzisă.

Limitele confidențialității Art. VI. 3. Psihologii clarifică ce măsuri se vor lua pentru protejarea confidențialității și ce responsabilități familiale, de grup ori comunitare au pentru protejarea confidențialității, atunci când desfasoară activități de cercetare sau oferă servicii. Înainte de primirea consimțământului, psihologul va informa clientul cu privire la limitele confidențialității și condițiile în care acesta poate fi încălcat, precum și asupra utilizării posibile a informărilor rezultate în urma activitații sale.

Dezvăluirea de informații Art. VI.4. Psihologii pot împărtăși informațiile confidențiale cu altii numai cu consimtământul celor vizați ori de o așa manieră încât cei vizați să nu poată fi identificați, excepție făcând situațiile justificate de lege sau în circumstanțe de iminentă sau posibilă vătămare fizică sau crimă.

Confidențialitatea de colaborare Art. VI.5.

În cazul în care cu același client lucrează doi psihologi în același timp, aceștia vor colabora pe cât posibil, fără restricții de confidentialitate, excepție făcând situația în care, există o opoziție clară din partea clientului în acest sens.

Utilizarea informațiilor Art. VI. 6.Rezultatele, documentele și notițele psihologului pot fi folosite numai într-o formulă care păstrează cu rigurozitate anonimatul.

Confidențialitatea fată de terți Art. VI. 7. În cazul în care există terți implicate în activitatea profesională a psihologului, acesta va clarifica cu parțile implicate limitele confidențialității, condițiile de păstrare a confidentialității și nu va da curs nici unei solicitări, venite de la o terță parte în dezvăluirea de informații confidențiale, decât în condițiile respectării legii și limitelor confidențialitătii.